Predpísané tlačivá - pre občanov, ktorí nekomunikujú s RÚ elektronicky

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) zverejňuje na svojich stránkach predpísané tlačivá žiadostí určené na ďalšie spracovanie/vyplnenie zo strany príjímateľa.

Tlačivá sú určené občanom, ktorí nekomunikujú s RÚ elektronicky pomocou elektronickej schránky (občiansky preukaz s čipom).

 

     K žiadostiam je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku. Spôsob úhrady správnych poplatkov: 1. prevodom z bankového účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na bankový účet, 2. predložením potvrdenia pre evidenciu poplatku zakúpeného na pošte, 3. v hotovosti do pokladnice úradu: pondelok až štvrtok: 09:30 - 10:30 h, 12:30 - 13:30 h, piatok: 09:30 - 10:30 h. 
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že dňom 13.11.2014 uznáva „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“, ktoré môžete zakúpiť na poštách. Zoznam pôšt predávajúcich kolkové známky/Potvrdenia E-KOLOK je dostupný na http://www.e-kolky.sk/?page_id=50 - informácia sa otvára v novom okne

     V prípade plnenia oznamovacej povinnosti je postup nasledovný: Regulačný úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby. V prípade, že záujemca potrebuje aj písomné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, tak tento fakt písomne uvedie pri splnení si oznamovacej povinnosti a uhradí správny poplatok vo výške 16,50 eura.
V prípade, že nepožaduje písomné potvrdenie, tak správny poplatok neplatí.