Predseda TÚ SR bol zvolený za podpredsedu Rady BEREC a za podpredsedu IRG

07.12.2010, Tlačová správa

     Ing. Ladislav Mikuš, predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) bol zvolený, spolu s Dr. Leonidasom Kanellosom, prezidentom gréckeho regulátora (EETT), za podpredsedu Rady orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a za podpredsedu skupiny nezávislých európskych regulačných orgánov pre oblasť telekomunikácií (IRG) na rok 2011. Ďalším podpredsedom IRG sa stal Hrafnkell Gíslason, generálny riaditeľ islandského regulátora (PTA). Dr. Georg Serentschy, generálny riaditeľ rakúskeho regulátora bol zvolený za podpredsedu BEREC a IRG pre rok 2011 a za predsedu pre rok 2012. Predsedom BEREC a IRG pre rok 2011 sa stal Chris Fonteijn, predseda holandského regulátora (OPTA).
     „Je to pre mňa veľká česť a ocenenie mojej doterajšej práce“, povedal na margo zvolenia do funkcií Ladislav Mikuš. „Vnímam to, ako prejav dôvery zo strany európskych partnerov nielen voči mojej osobe, ale aj voči celému Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky“, uzavrel Mikuš.
     Chris Fonteijn, predseda OPTA formálne prevezme pozície predsedu BEREC a IRG pre rok 2011 po Johnovi Dohertym, z írskeho regulátora (ComReg).

     BEREC bol stanovený nariadením (ES) č. 1211/2009 Európskeho parlamentu a Rady z
25. novembra 2009. BEREC sa skladá z rady regulačných orgánov, ktorá je zložená z 27 najvyšších predstaviteľov národných regulačných orgánov v oblasti elektronických komunikácií krajín Európskej únie. Európska komisia, štáty EFTA (Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a tri kandidátske štáty (Turecko, Chorvátsko a Macedónsko) sa zúčastňujú ako pozorovatelia.
     IRG bol založený v roku 1997 ako skupina nezávislých európskych regulačných orgánov pre oblasť telekomunikácií. Cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti a názory svojich členov o dôležitých otázkach týkajúcich sa regulácie a rozvoja európskeho telekomunikačného trhu na začiatku liberalizácie trhov v roku 1998.

Pôvodná tlačová správa BEREC - http://www.irg.eu/streaming/PRESS%20RELEASE%20031210%20Appointmens%202011.pdf?contentId=546996&field=ATTACHED_FILE  

Pôvodná tlačová správa IRG - http://www.irg.eu/streaming/IRG%20(10)%2024%20IRG%20Press%20Release%20Board%202011_101206.pdf?contentId=546999&field=ATTACHED_FILE  

Oficiálna fotografia predsedu TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1459