Predseda Výboru pre elektronické komunikácie poďakoval TÚ SR

19.03.2013, Tlačová správa

     Pán Eric Fournier, predseda Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT) písomne poďakoval predsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za organizáciu 33. zasadnutia ECC, ktoré sa konalo 5. – 8. marca 2013 v Bratislave. Predseda ECC písomne vyjadril úprimné potešenie, že ECC mohlo byť hosťom TÚ SR a vyjadril vďaku organizačnému tímu TÚ SR za profesionálnu a vynikajúcu realizáciu, ktorá podľa neho v mnohom pomohla k úspešnosti zasadnutia ECC. Na záver vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi ECC a TÚ SR bude pokračovať aj v budúcnosti.
     TÚ SR organizoval zasadnutie Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT), ktoré sa historicky prvý krát konalo na Slovensku. Na zasadnutí bol zvolený nový podpredseda ECC a boli schválené návrhy znení rozhodnutí ECC, ktoré sa viažu k využívaniu frekvencií a ďalšie významné dokumenty. TÚ SR v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) a ďalšími partnermi túto príležitosť využil a jeden večer venoval aj zviditeľneniu Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. Cestu, ubytovanie, stravu a ďalšie služby platili organizácie, ktoré účastníci zastupovali.