Prehľad povolených rozhlasových vysielačov od 1.7. 2000
Poznámka: Zoznam bude doplňovaný priebežne, v závislosti od vydaných povolení.