Prehľad prevádzkovaných rozhlasových vysielačov

Poznámka: Zoznam bude doplňovaný priebežne, v závislosti od vydaných povolení.