Prenájom práv

Držiteľ individuálneho povolenia

Nájomca

Dátum doručenia oznámenia Uskutočnenie
prenájmu
Ukončenie prenájmu

Slovak Telekom, a.s.

SWAN, a.s

1.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 8396/2000, 1210541002
Frekvencie: 1725,1 – 1738,5 MHz / 1820,1 – 1833,5 MHz;1746,1 – 1747,9 MHz / 1841,1 – 1842,9 MHz
Slovak Telekom, a.s. Orange Slovensko, a.s. 1.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 2010541003, 2110541004
Frekvencie: 1710,0 MHz – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz
Slovak Telekom, a.s. O2 Slovakia, s.r.o. 1.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 2010541003, 2110541004
Frekvencie: 1782,1 – 1785,0 MHz/ 1877,1 – 1880,0 MHz
SWAN, a.s. Orange Slovensko, a.s. 2.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 1310541004, 1410541001
Frekvencie: 1710,1 - 1715,1 MHz / 1805,1 - 1810,1 MHz
SWAN, a.s. O2 Slovakia, s.r.o. 2.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 1310541004, 1410541001, 2010541002, 2110541003
Frekvencie: 1770,0 - 1776,1 MHz / 1865,0 - 1871,1 MHz; 1779,1 - 1782,1 MHz / 1874,1 - 1877,1 MHz
Orange Slovensko, a.s. SWAN, a.s. 2.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 8206/2000, 1210541003, 1310541003, 1410541003
Frekvencie: 1738,5 – 1746,1 MHz / 1833,5 – 1841,1 MHz; 1747,0 – 1750,0 MHz / 1842,9 – 1845,0 MHz
Orange Slovensko, a.s. Slovak Telekom, a.s. 2.3.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 1310541003, 1410541003
Frekvencie: 1750,0 – 1750,3 MHz/ 1845,0 – 1845,3 MHz
Amtel Slovensko, s.r.o. SWAN, a.s. 24.02.2022    
Číslo povolenia: 1610721624, 1610721623, 1610721625, 1610721622, 1610721669, 1610721666,
1610721662, 1610721671, 1610721673, 1610721677, 1610721681, 1610721687, 1610721683,
1610721698, 1610721691, 1610721724, 1610721732, 1610721733, 1610721743, 1610721740,
1610721735, 1610721748, 1610721758, 1610721767, 1610721755, 1610721752, ,1610721771,
1610721780, 1610721773, 1610721770, 1710721108, 1710721105, 1710721113, 1710721110,
1710721117, 1710721124, 1710721130, 1710721128, 1710721138, 1710721135, 1710721133,
1710721393, 1710721390, 1710721385, 1710721387, 1710721381, 1710721383, 1710721432,
1710721426, 1710721429, 1710721441, 1710721477, 1710721484, 1710721472, 1710721487,
1710721481, 1710721490, 1710721545, 1710721539, 1710721542, 1710721613, ,710721404,
1710721405, 1710721406, 1710721407, 1710721408, 1710721409, 1710721410, 1710721411,
1710721412, 1710721413, 1710721414, 1710721415, 1710721416, 1710721417, 1710721418,
1710721419, 1710721420, 1710721421, 1710721568, 1710721569, 1710721570, 1710721571, 
1710721572, 1710721573, 1710721574, 1710721575, 1710721576, 1710721577, 1710721578,
1710721579, 1710721580, 1710721581, 1710721582, 1710721583, 1710721584, 1710721585,
1710721586, 1710721587, 1710721588, 1710721589, 1710721590, 1710721591, ,710721592,
1710721593, 1710721594, 1710721595, 1710721596, 1710721635, 1710721636, 1710721637,
1710721638, 1710721639, 1710721640, 1710721641, 1710721642, 1710721724, 1710721725,
1710721726, 1710721727, 1710721728, 1710721729, 1710721730, 1710721731, 1710721732,
1710721733, 1710721734, 1710721832, 1710721833, 1710721834, 1710721835, 1710721836,
1710721837, 1710721838, 1710721839, 1710721840, 1710721841, 1710721842, 1710721843, 
1710721844, 1710721845, 1710721846, 1710721847, 1710721848, 1710721849 ,1710721850,
1710721851, 1710721852, 1710721853, 1710721854, 1710721855, 1710721856, ,710721857,
1710721864, 1710721865, 1710721866, 1710721867, 1710721868, 1710721869, 1710721870,
1710721871, 1710721872, 1710721873, 1710721874, 1710721875, 1710721876, 1710721877,
1710721878, 1710721879, 1710721880, 1710721881, 1710721882, 1710721883, 1710721884, 
1710721885, 1710722203, 1710722204, 1710722205, 1710722206, 1710722207, 1710722208, 
1710722209, 1710722210, 1710722211, 1710722212, 1810721193, 1810721194, 1810721343, 
1810721344, 1810721390, 1810721448, 1810721449, 1810721450, 1910721101, 1910721133,
1910721134, 1910721135, 1910721136, 1910721137, 1910721267, 1910721268, 1910721269, 
1910721270, 1910721311, 1910721312, 1910721313, 1910721314, 1910721315, 1910721316, 
1910721390, 1910721391,1910721394, 1910721395, 1910721396, 1910721397, 1910721398, 
1910721399, 1910721400, 1910721401, 1910721402, 1910721403, 1910721404, 1910721405,
1910721406, 1910721407, 1910721408,1910721409, 1910721410,  1910721472, 1910721473,
1910721474, 1910721475, 1910721476, 1910721584, 1910721585, 1910721586, 1910721587,
1910721588, 1910721589, 1910721590, 1910721591, 1910721592, 1910721593, 1910721594, 
1910721595, 1910721596, 1910721597, 1910721598, 1910721599, 1910721600, 1910721601,
1910721602, 1910721603, 1910721604, 1910721605, 1910721606, 1910721607, 1910721608, 
1910721620, 1910721621, 1910721622, 1910721623, 1910721624 , 1910721625, 1910721626,
1910721627, 1910721628, 1910721650, 1910721651, 1910721652, 1910721653, 1910721654, 
1910721655, 1910721656, 1910721657, 1910721658, 1910721659, 1910721669, 1910721670,
1910721671, 1910721672, 1910721673, 1910721674, 1910721675, 1910721676, 1910721677,
1910721678, 1910721679, 1910721680, 1910721778, 1910721779, 1910721780, 1910721781, 
1910721782, 1910721783, 1910721784, 1910721785, 1910721786, 1910721787, 1910721788,
1910721789, 1910721790, 1910721791, 1910721792, 1910721793, 1910721794, 1910721795,
1910721796, 1910721797, 1910721798, 1910721799, 1910721800, 1910721837, 1910721838,
1910721839, 1910721840, 1910721841, 1910721842, 1910721843, 1910721844, 1910721845,
1910721846, 1910721847, 1910721848, 1910721849, 1910721850, 1910721851, 1910721852,
1910721853, 1910721854, 1910721855, 1910721856, 1910721857, 1910721858 ,1910721859,
1910721860, 1910721861, 1910721862, 1910721863, 1910721864, 1910721865, 1910721866,
1910721867, 1910721868, 1910721869, 1910721870, 1910721871, 1910721872, 1910721873,
1910721874, 1910721875, 2010721117, 2010721118, 2010721214, 2010721216, ,2010721217,
2010721218, 2010721219, 2010721220, 2010721221, 2010721222, 2010721223, 2010721224,
2010721225, 2010721226, 2010721227, 2010721228, 2010721229, 2010721230, 2010721231,
2010721232, 2010721233, 2010721234, 2010721235, 2010721236, 2010721291, 2010721292,
2010721293, 2010721297, 2010721298, 2010721299, 2010721300, 2010721301, 2010721302, 
2010721585, 2010721586, 2010721587, 2010721684, 2110721052, 2110721137, 2110721335, 
2110721334
Frekvencie: 3600 – 3640 MHz
O2 Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom, a.s. 04.03.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 5701/10/06, 1210571001
Frekvencie: 1750,3 - 1756,0 MHz / 1845,3 - 1860,0 MHz
SWAN, a.s. Slovak Telekom, a.s. 02.03.2022 8.4.2022  
Číslo povolenia: 1310541004, 1410541001
Frekvencie: 1766,1 - 1766,2 MHz / 1861,1 - 1861,2 MHz
O2 Slovakia, s.r.o. O2 Networks, s.r.o. 27.04.2022 1.6.2022  
Číslo povolenia: 5701/10/06, 3729/OSFS/2012, 575/OSFS/2017, 820/OSFS/2018, 666/OSFS/2019
Frekvencie: 28206,5 - 28234,5 MHz / 29214,5 - 29242,5 MHz
SWAN a.s. (Slovak Telekom, a.s.) (Slovak Telekom, a.s.) 06.05.2022    
Číslo povolenia: rozhodnutie úradu o zmene držiteľa povolenia
Frekvencie: 1746,1 - 1747,9 MHz / 1841,1 - 1842,9 MHz
SWAN a.s. (Orange Slovensko,a.s.) (Slovak Telekom, a.s.) 06.05.2022    
Číslo povolenia: rozhodnutie úradu o zmene držiteľa povolenia
Frekvencie: 1746,0 - 1746,1 MHz / 1840,1 - 1840,1 MHz; 1747,9 - 1748,0 MHz / 1842,9 - 1843,0 MHz
Orange Slovensko,a.s. (Slovak Telekom, a.s.) SWAN, a.s. 06.05.2022    
Číslo povolenia: rozhodnutie úradu o zmene držiteľa povolenia
Frekvencie: 1725,1 - 1730,0 MHz / 1820,1 - 1825,0 MHz
Orange Slovensko,a.s. SWAN, a.s. 06.05.2022    
Číslo povolenia: 1310541003 a 1410541003
Frekvencie: 1725,0 - 1725,1 MHz / 1820,0 - 1820,1 MHz
O2 Slovakia, s.r.o. (SWAN, a.s.) (Slovak Telekom, a.s.) 06.05.2022    
Číslo povolenia: rozhodnutie úradu o zmene držiteľa povolenia
Frekvencie: 1766,2 - 1770,0 MHz / 1861,2 - 1865,0 MHz
Slovak Telekom, a.s. (Orange Slovensko,a.s.) SWAN, a.s. 06.05.2022    
Číslo povolenia: rozhodnutie úradu o zmene držiteľa povolenia
Frekvencie: 1748,0 - 1750,0 MHz / 1843,0 - 1845,0 MHz
Slovak Telekom, a.s. (SWAN a.s.) O2 Slovakia, s.r.o. 06.05.2022    
Číslo povolenia: rozhodnutie úradu o zmene držiteľa povolenia
Frekvencie: 1766,1 - 1766,2 MHz / 1861,1 - 1861,2 MHz