Prevádzkovateľ DVB-T si splnil prvú povinnosť

07.10.2009, Tlačová správa

     Spoločnosť Towercom si splnila prvú z povinností, ktoré jej vyplývajú z povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, keď s časovým predstihom zaplatila jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií. Podľa právoplatných povolení, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 1. multiplex 600 200 eur, za 2. multiplex 2 000 200 eur a za verejnoprávny multiplex 1 000 200 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení). Povolenia nadobudli právoplatnosť 23. septembra 2009. Úhrady boli pripísané na účet TÚ SR postupne od 30.9. do 2.10. 2009. Uvedené úhrady sú príjmom štátneho rozpočtu.

Súvisiaca tlačová správa - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=2261