Prevádzku "bezdrôtových kábloviek" je možné predĺžiť

02.08.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zmenil prílohy k Plánu využívania frekvenčného spektra (plán) na základe ktorých je možné na základe žiadostí prevádzkovateľov predĺžiť platnosť povolení pre MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) verejnosti známe ako bezdrôtové káblovky pracujúce vo frekvenčných pásmach 2,2 a 2,6 GHz. Ďalšími novinkami je pridanie spätného kanálu pre digitálne MVDS, čo umožní poskytovanie napr. Triple Play v pásme 11 GHz a stanovenie plánu pre multimediálne bezdrôtové systémy (MWS), ktoré v budúcnosti rovnako umožnia poskytovanie napr. Triple Play v pásme 40,5 - 43,5 GHz.

Významnou zmenou v pláne, ktorá sa dotýka poskytovateľov služby retransmisie nezmenených rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS a užívateľov služieb je možnosť požiadať o predĺženie povolenia. Analógové alebo digitálne MMDS v pásme 2,2 – 2,3 GHz budú môcť byť povolené až do konca roku 2010. TÚ SR v poslednom období vydával povolenia platné len do konca roku 2007. Doterajšie MMDS v pásme 2,6 GHz budú môcť byť povolené na základe žiadosti držiteľa povolenia až do konca roku 2008. Týka sa to len doteraz vydaných povolení, ktoré platia do konca roku 2007. Naďalej platí, že úrad v tomto pásme nevydáva žiadne nové povolenia, lebo pásmo je medzinárodne určené pre IMT 2000/UMTS (mobilné siete 3. generácie). MMDS sú v mnohých lokalitách alternatívou voči klasickej „káblovej televízii“.

Ďalšou novinkou je pridanie spätného kanálu pre digitálne MVDS, čo umožní poskytovanie napr. Triple Play v pásme 11 GHz. Povolenie spätného kanálu je viazané na pridelenie frekvencií pre distribúciu TV programov (MVDS), t.j. neprideľuje sa samostatne. Poslednou novinkou je príloha k plánu pre multimediálne bezdrôtové systémy (MWS), ktoré v budúcnosti rovnako umožnia poskytovanie napr. Triple Play v pásme 40,5 - 43,5 GHz. TÚ SR pripravuje na pridelenie frekvencií pre MWS výberové konanie. Podľa stanovených podmienok bude možné vydať v jednej lokalite povolenia pre dvoch záujemcov. TÚ SR prideľuje frekvencie pre MMDS v pásme 2,2 GHz a MVDS v pásme 11 GHz individuálne, bez výberového konania.

TÚ SR spracoval Plán využívania frekvenčného spektra na základe Národnej tabuľky frekvenčného spektra schválenej vládou Slovenskej republiky. Plán ustanovuje spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné frekvenčné spektrum využívať rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými sieťami. Aktuálne znenie plánu je podľa zákona publikované na internete


V Bratislave 2. augusta 2007.