Preventívne opatrenia RÚ proti šíreniu ochorenia COVID-19

virus
10.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia sa riadia pokynmi kompetentných autorít. V rámci prijatých opatrení je napr. obmedzené prijímanie návštev v priestoroch RÚ, upravené sú pracovné hodiny podateľne, pozastavené sú skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a prijali sa ďalšie bezpečnostné a organizačné opatrenia. RÚ situáciu neustále sleduje. Preventívne opatrenia sú platné až do odvolania.
     Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Ak to nie je nevyhnutné, tak návštevu RÚ odložte. RÚ obmedzil prijímanie návštev, pracovné hodiny podateľne pre verejnosť sú len v pondelok a stredu, pozastavuje konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. Vo vstupnej hale RÚ je zabezpečená častejšia dezinfekcia priestorov, vrátene dezinfekcie kľučiek a vypínačov. RÚ s okamžitou platnosťou zrušil všetky zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov, školenia, kurzy a ďalšie spoločné aktivity na úrade. Na výkon štátneho dohľadu sa vzťahujú primerané bezpečnostné a hygienické opatrenia.
     RÚ vopred ďakuje svojim klientom aj zamestnancom za pochopenie a dodržiavanie prijatých ochranných opatrení.