Prevod práv

 

Podmienky, povinnosti a postupy súvisiace s prevodom práv na používanie frekvencií a ich prenájmom a so zdieľaným využívaním frekvenčného spektra ustanovuje § 46 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.