Priebežné informácie o projekte

 
 

Časť PROCESY

 
a) Procesy Regulačného úradu 
Regulačný úrad ukončil v júni 2022 časť projektu týkajúcu sa dizajnu a optimalizácie niektorých vybraných procesov. Celkovo sa inovovalo a optimalizovalo približne 200 procesov, ktoré budú následne implementované do harvérovo-softvérovej podoby a pripravené na poskytovanie agendových služieb úradu elektronickým spôsobom. Ide najmä o procesy v oblastiach:
  • evidencie podnikov,
  • elektronického zberu dát,
  • správy čísel,
  • oznamovania bezpečnostných incidentov podnikov,
  • postupov štátneho dohľadu,
  • medzinárodnej koordinácie frekvenčného spektra,
  • výberových konaní na prideľovanie frekvencií,
  • evidencie telekomunikačnej infraštruktúry,
  • poštovej licencie a čistých nákladov na univerzálnu poštovú službu,
  • pohľadávok a všeobecnej správy 
Procesy Regulačného úradu boli realizované dodávateľom Ernst&Young, s.r.o. v sume 586 866 EUR.
 
b) Procesy Regulačného úradu a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) 

V júli resp. auguste 2022 sa začína realizovať ďalšia projektová aktivita a to v oblasti riadenia širokopásmového internetu (broadband). Regulačný úrad a MIRRI spoločne vytváraniu kanceláriu za účelom manažmentu broadbandu, tzv. Broadband Competence Office (BCO). Úlohou BCO je nastaviť procesy pre  stratégiu zavádzania ultrarýchleho internetu v SR a stanoviť postupy pre prideľovanie štátnej pomoci do budovania vysokorýchlostných sietí. Neodmysliteľnou súčasťou tejto aktivity bude tiež mapovanie Slovenska s cieľom zistiť dostupnosť broadbandu na jednotlivých adresných bodoch územia SR.
Táto aktivita potrvá do novembra 2023 a je realizovaná dodávateľom Ernst&Young, s.r.o. s celkovou zmluvnou cenou 1 124 930 EUR.
 

Časť EKONOMICKÉ MODELY PRE STANOVENIE REGULOVANEJ CENY INFRAŠTRUKTÚRY
 

Táto časť sa začala realizovať v novembri 2021 s dobou trvania 24 mesiacov. Úlohou je vypracovať cenovo-nákladové modely, pomocou ktorých sa budú určovať regulované veľkoobchodné ceny za prenájom telekomunikačnej infraštruktúry.
Pomocou týchto modelov bude možné stanoviť cenotvorbu káblovodov, HDPE rúr, mikrotrubičiek a nenasvieteného optického vlákna.
Táto časť projektu potrvá do novembra 2023 a je realizovaná dodávateľom Ernst&Young, s.r.o. s celkovou zmluvnou cenou 1 353 576 EUR.