Príjem TÚ SR do štátneho rozpočtu je za desať mesiacov väčší ako za celý rok 2008

24.11.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svojim prínosom do štátneho rozpočtu naďalej pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Ku koncu októbra 2009 priniesol do štátneho rozpočtu už 22,56 mil. EUR (678,88 mil. Sk), čo je o cca 2,23 mil. EUR viac ako za celý rok 2008. Plánované ročné príjmy splnil už na 138,13%. Najvyšší podiel na príjmoch úradu majú úhrady súvisiace so správou frekvenčného spektra.
     TÚ SR naplnil plánované celoročné príjmy už ku koncu augusta 2009. K 31.8. 2009 priniesol do štátneho rozpočtu 16,329 550 mil. EUR (491,944 023 mil. Sk), čím naplnil plánované ročné príjmy už na 100,09%.
     Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2009 sú na úrovni 16,314 811 mil. EUR (491,499 996 mil. Sk). Ročné výdavky na rok 2009 sú na úrovni 4,908 318 mil. EUR (147,867 988 mil. Sk). Príjmy TÚ SR za rok 2008 boli vo výške 20,331 110 mil. EUR (612,495 024 mil. Sk).