Príjem TÚ SR za rok 2009 bol viac ako 23 mil. eur

15.02.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svojim prínosom do štátneho rozpočtu pomohol znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky. TÚ SR priniesol do štátneho rozpočtu 23, 064 mil. eur, čo je o cca 2,7 mil. eur viac ako za rok 2008. Upravené plánované ročné príjmy splnil na 128,42 %. Naopak výdavky úradu boli nižšie ako pôvodne plánované.
     Najvyšší podiel na príjmoch úradu, takmer 21 mil. eur mali úhrady súvisiace so správou frekvenčného spektra. Bolo to spôsobené investíciami operátorov do rozvoja bezdrôtových sietí.
     Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2009 boli pôvodne na úrovni 16,314 811 mil. eur. TÚ SR naplnil pôvodne plánované celoročné príjmy už ku koncu augusta 2009, keď k 31.8. 2009 priniesol do štátneho rozpočtu 16,329 550 mil. eur. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) rozpočtovým opatrením č. 47 zo 7.11. 2009 navýšilo príjem úradu na 17,960 447 mil. eur. Ministerstvo zároveň rozpočtovým opatrením znížilo príjmy trom rozpočtovým organizáciám. Pôvodne plánované ročné výdavky na rok 2009 boli na úrovni 4,908 318 mil. eur. MDPT SR rozpočtovými opatreniami znížilo plánované ročné výdavky TÚ SR na 4,886 055 mil. eur.