Príjem TÚ SR za rok 2010 bol 19,98 mil. eur

17.02.2011, Tlačová správa

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za rok 2010 dosiahli 19 982 810 eur. TÚ SR splnil navýšené rozpočtované ročné príjmy na 121,21 % a ušetril 50 000 eur z plánovaných ročných výdavkov. Po odpočítaní jeho ročných výdavkov vo výške 5 141 020 eur bol čistý prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu 14 841790 eur. Príjmy TÚ SR v roku 2010 neboli navýšené žiadnym väčším výberovým konaním. Po odpočítaní príjmom z veľkých výberových konaní v roku 2009 boli v roku 2010 príjmy vyššie o 519 049 eur ako v roku 2009. TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov.
     TÚ SR, ako jeden z mála slovenských úradov, hospodári veľmi efektívne a od roku 1998 aj s vysokým rozpočtovým prebytkom. Najvyšší podiel na príjmoch za rok 2010, vo výške 17 909 994 eur, je z úhrad za právo používať frekvencie. Príjmy z úhrad za používanie čísel a za poskytovanie sietí a služieb boli vo výške 2 044 880 eur. Ostatné príjmy boli vo výške 27 936 eur.