Príjmy predchodcov regulačného úradu dosiahli 11,55 mil. eur

29.01.2014, Tlačová správa

     Predchodcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Poštový regulačný úrad (PRÚ) v roku 2013 prispeli do štátneho rozpočtu spolu sumou cca 11,55 mil. EUR.
     Príjmy PRÚ z predaja motorového vozidla, vratiek, dobropisov a refundácií dosiahli 9,2 tis. EUR. Ostatné príjmy dosiahol TÚ SR najmä z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá najmä od telekomunikačných operátorov za poskytovanie sietí alebo služieb, za právo používať čísla a za právo používať frekvencie. V príjmoch TÚ SR sú započítané aj jednorazové úhrady - doplatok mobilných operátorov Orange Slovensko a Slovak Telekom za predĺženie povolení (tzv. licencií) spolu vo výške 3,195 mil. EUR. Povolenia sú právoplatne predĺžené, obaja mobilní operátori sa voči minuloročným rozhodnutiam vzdali opravného prostriedku – rozkladu.