Prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu bol 494,6 mil. Sk

14.05.2008, Tlačová správa
Za rok 2007 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol do štátneho rozpočtu 494,6 mil. Sk, čo je o 54,3 % viac oproti plánovanému príjmu. Nárast príjmu bol spôsobený najmä budovaním sietí podnikmi („telekomunikačnými operátormi“) a celkovým rozvojom sektora. Výdavky TÚ SR boli na úrovni 110,2 mil. Sk.

Najväčší podiel na príjme TÚ SR mala správa frekvenčného spektra vo výške 435,4 mil. Sk, z toho príjmy za frekvencie pre pevnú a družicovú službu tvorili 253 mil. Sk. Príjmy za používanie (telefónnych) čísel operátormi bol na úrovni 6,8 mil. Sk. Spolu 891 operátorov poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby celkovo prispelo do rozpočtu zaplatením administratívnych úhrad vo výške 49,2 mil. Sk. Z uvedeného počtu 237 podnikov nezaplatilo žiadnu úhradu, lebo nemalo v predchádzajúcom období tržby (zväčša sa len pripravovali na podnikanie). Ďalších 396 podnikov zaplatilo, vzhľadom na ich nízke tržby, len minimálnu úhradu vo výške 1 tis. Sk. Vo väčšine prípadov to boli začínajúci podnikatelia, alebo lokálni malopodnikatelia, ktorí poskytujú siete a služby v obciach, príp. na sídliskách miest.

V Bratislave 14. mája 2008.