Prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu k 30.4. 2009 bol 11 mil. EUR

11.05.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol k 30.4. 2009 do štátneho rozpočtu 11,01 mil. EUR (331,72 mil. Sk), čím naplnil plánované ročné príjmy už na 67,49%. TÚ SR doteraz nezaznamenal výpadky v príjmoch, čo svedčí o dobrej finančnej situácii sektora elektronických komunikácií („telekomunikácií“). Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2009 sú na úrovni 16,31 mil. EUR (491,49 mil. Sk).
     Za rok 2008 TÚ SR priniesol do štátneho rozpočtu 20,33 mil. EUR (612,49 mil. Sk), čo je o 7,2 mil. EUR (216,99 mil. Sk) viac oproti plánovanému príjmu. Nárast príjmu bol spôsobený najmä budovaním sietí podnikmi („telekomunikačnými operátormi“) a celkovým rozvojom sektora. Najvyšší podiel na príjme úradu tvorili úhrady za právo používať frekvencie vo výške 18,35 mil. EUR (552,94 mil. Sk). Výdavky TÚ SR v roku 2008 boli na úrovni 4,64 mil. EUR (139,81 mil. Sk).