Pripomienkovanie

K nižšie uvedeným materiálom uplynula lehota na uplatnenie pripomienok

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 14 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov návrh všeobecného povolenia č. VPR – 02/2013 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu (zverejnené 06.11.2013) zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 14 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov návrh všeobecného povolenia č. VPR – 01/2013 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 137 MHz a 150 MHz pre prevádzku osobných komunikačných zariadení družicovej služby. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu (zverejnené 2.09.2013) zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 14 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách návrhy na zosúladenie 19-tich všeobecných povolení so zákonom o elektronických komunikáciách ktoré je podľa § 78 ods. 4 zákona úrad povinný vykonať. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhom, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhov (zverejnené 1.12.2011) zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: jozef.kertes@teleoff.gov.sk  

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 14 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách návrhy na zosúladenie 19-tich všeobecných povolení so zákonom o elektronických komunikáciách ktoré je podľa § 78 ods. 4 zákona úrad povinný vykonať. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhom, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhov (zverejnené 23.11.2011) zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: jozef.kertes@teleoff.gov.sk