Problémom je jednoduchšie predchádzať, ako ich riešiť

28.09.2012, Tlačová správa

     Telekomunikační operátori sú povinní zverejňovať informácie pre koncových užívateľov v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe. Akékoľvek povinnosti však nedokážu nahradiť pozornosť záujemcu o služby pri uzatváraní zmluvy s telekomunikačným operátorom. Ďalším dôležitým faktorom spokojnosti užívateľa je jeho správny výber služby. V neposlednom rade je potrebná ostražitosť pri využívaní služieb, bez ktorej sa užívateľ môže dostať do nečakaných problémov, ktoré ho môžu stáť nemalé peniaze. Na tieto a ďalšie skutočnosti upozornili spotrebiteľov predstavitelia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR), Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike (ESC).
     TÚ SR upozornil, že telekomunikační operátori sú povinní zverejňovať informácie pre užívateľov najmä na svojom webovom sídle. Tieto informácie musia byť transparentné, primerané a aktuálne. Informácie majú pomôcť aj záujemcom o uzavretie zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb. V praxi sa ale záujemcovia o služby často neoboznámia so všetkými podmienkami poskytovania služby a po uzavretí zmluvy ich môžu čakať nepríjemné prekvapenia. ALPI upozornila, že pre budúcu spokojnosť so službami operátora je kľúčový správny výber internetového pripojenia. Najlacnejšie internetové programy obvykle nestačia napr. na hranie hier na internete a pozeranie videa s vysokým rozlíšením. Problémy pri správnom výbere často spôsobujú nedostatočné znalosti záujemcov o služby. Pomoc pri zisťovaní ponuky operátorov v konkrétnej lokalite ponúkajú špecializované internetové portály. Záujemcovia majú možnosť zveriť vypracovanie návrhu vhodného internetového programu špecializovaným poradenským spoločnostiam. ESC upozornilo na problémy, do ktorých sa užívatelia majú môžu dostať neuváženými registráciami na internetových stránkach. Vzhľadom na opakujúce sa prípady, keď užívatelia po registrácii na internetových stránkach, ktoré ponúkali inde nespoplatnený obsah, dostávali faktúry na zaplatenie rôznych súm, je potrebné byť pri takýchto registráciách opatrní. Pri registráciách na internetových stránkach je potrebné vopred poznať všetky podmienky.
     Tieto a ďalšie informácie odzneli na spotrebiteľskej tribúne, ktorú organizovalo Združenie občianskej sebaobrany v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Ružinov. Spotrebiteľská tribúna bola organizovaná s finančným príspevkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.