Protikorupčný program


Nahlasovanie korupcie: protikorupcne@teleoff.gov.sk

  

Viac informácií  pdf 413kB