Rádioamatéri môžu propagovať MS v ľadovom hokeji na Slovensku

17.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), v súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ponúka držiteľom rádioamatérskych povolení možnosť vysielať s príležitostnými volacími znakmi napr. OM1 až 0 IIHF, OM1 až 0 SZLH, príp. s ďalšími vhodnými. Počas významných udalostí vo svete rádioamatéri majú možnosť vysielať so špeciálnymi volacími znakmi, čím pomáhajú spropagovať danú udalosť a krajinu, v ktorej sa udalosť koná. Podľa názoru TÚ SR je to dobrá príležitosť na propagáciu majstrovstiev sveta na Slovensku, rádioamatérskeho vysielania a v neposlednom rade Slovenskej republiky.
     Rádioamatéri môžu na obdobie konania majstrovstiev sveta požiadať TÚ SR o pridelenie špeciálneho volacieho znaku OM 1 až 0 IIHF, OM1 až 0 SZLH, pričom OM je medzinárodný znak Slovenskej republiky, za ktorým nasleduje číslica 1 až 0, t.j. 10 možností a skratka IIHF – Medzinárodná asociácia ľadového hokeja, resp. SZLH – Slovenský zväz ľadového hokeja.
     Amatérske vysielacie rádiové stanice slúžia na sebavzdelávanie, technické štúdium a športovú činnosť rádioamatérov. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného povolenia, ktoré vydáva TÚ SR. Rádioamatéri nadväzujú na frekvenciách určených pre rádioamatérov rádioamatérske spojenia s inými rádioamatérmi vo svete. Na identifikáciu používajú volacie znaky, ktoré prideľuje TÚ SR.