Referenčné ponuky pre prístup k regulovaným roamingovým veľkoobchodným službám

 

Roamingové referenčné ponuky Orange Slovensko, a.s. net link na web stránku

Roamingové referenčné ponuky Slovak Telekom, a.s. net link na web stránku

Roamingové referenčné ponuky Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. net link na web stránku