Referenčné ponuky pre relevantný veľkoobchodný trh č.4 - fyzický prístup

 ► Referenčná ponuka na uvoľnený prístup k metalickému vedeniu, alebo jeho úseku net link na web Slovak Telekom, a.s.

Referenčná ponuka na uvoľnený prístup k optickému vedeniu typ bod-bod net link na web Slovak Telekom, a.s.

Referenčná ponuka na uvoľnený prístup k optickému vedeniu typ bod-multibod (VULA - virtuálny uvoľnený lokálny prístup) net link na web Slovak Telekom, a.s.

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre net link na web Slovak Telekom, a.s.