Referenčné ponuky

►   Referenčné ponuky spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a.s.  net link na web stránku

►   Referenčná ponuka na prepojenie Orange Slovensko, a.s. net link na web stránku

►   Referenčná ponuka na prepojenie O2 Slovakia, s.r.o. net link na web stránku

►   Referenčná ponuka na prepojenie SWAN, a.s. net link na web stránku