Regionálny workshop o monitoringu a manažmente frekvenčného spektra

05.10.2004, Tlačová správa
V čase 5. až 7. októbra 2004 prebieha v priestoroch Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) regionálny workshop, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). Workshop je zameraný na vzájomnú výmenu skúseností so spoluprácou medzi zložkami, ktoré robia monitoring využívania frekvenčného spektra so zložkami, ktoré rozhodujú o podmienkach jeho využívania (manažujú frekvenčné spektrum) a zložkami, ktoré kontrolujú dodržiavanie stanovených podmienok (štátny dohľad).

Na ITU Regional Workshop, Spectrum monitoring and spectrum management sa zúčastní 30 účastníkov z 12 – tich krajín. Na TÚ SR v súčasnosti prebieha reorganizácia monitoringu frekvenčného spektra, a preto skúsenosti zahraničných expertov môže úrad v blízkej budúcnosti využiť.

Spolupráca medzi zložkami, ktoré vykonávajú monitoring, manažment a kontrolu frekvenčného spektra je veľmi dôležitá. Zložky, ktoré vykonávajú monitoring napr. zisťujú, ako často je frekvencia využívaná (napr. len v nočných alebo len v denných hodinách) Tieto informácie poskytnú zložke, ktorá robí frekvenčný manažment. Takto získané informácie slúžia pri udeľovaní individuálnych povolení na využívanie frekvencií. Napr. strážna služba bude potrebovať pre nočné stráženie objektu v určitej lokalite používať rádiostanice, čiže žiada o pridelenie frekvencie. V rovnakej lokalite už pôsobí napr. geodetická firma, ktorá na svoju prácu v denných hodinách využíva rádiostanice. Na základe týchto informácií získa strážna služba individuálne povolenie s obmedzením len na využívanie frekvencie v nočných hodinách. Kontrolu dodržiavania stanovených podmienok následne vykonávajú zložky štátneho dohľadu. Iným príkladom je, keď zložka vykonávajúca monitoring zistí, že frekvenciu, ktoré by mala byť v danej lokalite voľná niekto využíva. Informáciu získa kontrolná zložka, ktorá napr. následne odhaľuje nepovolené využívanie frekvencie a ukladá sankcie.

V Bratislave 5. októbra 2004.