Register ponúkaného majetku

     Register je zriadený zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia ponúkaného prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku a dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

     Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk (informácia sa otvára v novom okne)