Regulácia cien za poskytovanie telekomunikačnej služby spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o.

04.01.2001, Tlačová správa
4. januára 2001 sa na pôde Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky konalo rokovanie so spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o.. Predmetom rokovania bola regulácia cien za poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ("káblová televízia") spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o.. Rokovanie vzhľadom na zložitosť problematiky neboli uzatvorené a budú pokračovať tak, aby boli závery prijaté v najbližšom možnom čase.

V Bratislave 4. januára 2001.