Regulácia relevantných trhov podľa staršieho zoznamu

 Zoznam relevantných trhov  -  Rozhodnutie úradu zo dňa 9. februára 2016


Regulované relevantné trhy:
 

Relevantný trh č. 1   (veľkoobchodná fixná terminácia)                            

                     analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 

                      
                      analýza   2013                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 
                                                                           návrh zmena ref.ponuky 2012
                      analýza   2010                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 
                      
 
Relevantný trh č. 2   (veľkoobchodná mobilná terminácia)

                      analýza   2018                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia

                      analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 

                      analýza   2013                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                     
                      analýza   2010                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia


Relevantný trh č. 3a (Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení)

                      analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                     
                      analýza   2012                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                      
                      analýza   2004                         návrh cenovej regulácie                        rozhodnutia
 

Relevantný trh č. 3b (veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh) 

                      analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                        rozhodnutia
                  
                      analýza   2012                         návrh cenovej regulácie                        rozhodnutia
                    
                      analýza   2006                                                                                                rozhodnutia


Relevantný trh č. 4 (veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestnení)

                      analýza   2019                   

                      analýza   2016                                                                                                 rozhodnutie
                    
                      analýza   2011                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia


Metodiky úradu

                    Metodika pre posudzovanie ekonomickej replikovateľnosti služieb nadväzujúcich na služby na relevantných trhoch  č. 3a) a č. 3b)