Regulácia relevantných trhov

  

 Zoznam relevantných trhov  -  Rozhodnutie úradu č. 1/2021 zo dňa 12. júla 2021  (účinnosť 14.7.2021)

 

Relevantný trh č. 1   (bývalý trh č. 3a) 
Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení                           

                    analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
 

Relevantný trh č. 2   (bývalý trh č. 4) 
Veľkoobchodná vyhradená kapacita

                    analýza   2019   
                

Relevantný trh č. 3   (bývalý trh č. 3b) 
Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh

                    analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                        rozhodnutia

                  

Metodiky úradu

                    Metodika pre posudzovanie ekonomickej replikovateľnosti služieb nadväzujúcich na služby na relevantných trhoch  č. 1 a č. 3  (bývalý trh 3a a 3b) 

 

Regulácia súťaže podľa predchádzajúceho zoznamu relevantných trhov z roku 2016