Regulácia relevantných trhov

 Zoznam relevantných trhov  -  Rozhodnutie úradu zo dňa 9. februára 2016


Regulované relevantné trhy:
 

Relevantný trh č. 1   (veľkoobchodná fixná terminácia)
                      analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 
                      
                      analýza   2013                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 
                                                                           návrh zmena ref.ponuky 2012
                      analýza   2010                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 
                      
 
Relevantný trh č. 2   (veľkoobchodná mobilná terminácia)

                      analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia 

                      analýza   2013                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                     
                      analýza   2010                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia


Relevantný trh č. 3a (Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení)

                      analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                     
                      analýza   2012                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                      
                      analýza   2004                         návrh cenovej regulácie                        rozhodnutia
 

Relevantný trh č. 3b (veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh) 

                     analýza   2016                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                    
                     analýza   2012                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
                    
                     analýza   2006                                                                                                 rozhodnutia
 

Relevantný trh č. 4 (veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestnení)

                     analýza   2016                                                                                                 rozhodnutie
                    
                     analýza   2011                         návrh cenovej regulácie                         rozhodnutia
 

Metodiky úradu

                    Metodika pre posudzovanie ekonomickej replikovateľnosti služieb nadväzujúcich na služby na relevantných trhoch  č. 3a) a č. 3b)