Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Regulácia súťaže
©    Regulácia relevantných trhov 

  

©    Trojkriteriálne testy 

 

©    Zber údajov pre analýzy relevantných trhov a medzinárodné vykazovanie

   

©    Referenčné ponuky na relevantných trhoch

  

©    Veľkoobchodné regulované ceny :

              ® Platné regulované ceny

            ® Vývoj regulovaných cien za prepojenie volaní

 

©    Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EEA

  

©    Univerzálna služba

 

©    Zmluvy o prepojení