Regulačný úrad prijal zástupcov významných spoločností z USA

30.05.2016, Tlačová správa
     V predvečer slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ) zástupcovia Americkej obchodnej komory a významných spoločností z USA, ako sú napr. AT&T, IBM a ďalšie navštívili Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Predseda RÚ Vladimír Kešjar zástupcov amerických spoločností informoval, že RÚ reguluje trh len v nevyhnutnom prípade a len tak, aby neznemožnil budúce investície. Ďalej vysvetlil, že RÚ nie je tvorcom legislatívy, ale ako nezávislý národný regulátor reguluje trh podľa 14 rokov starých európskych smerníc. Zástupcovia RÚ a amerických spoločností sa zhodli na tom, že technologický vývoj v takom dynamickom sektore ako sú elektronické komunikácie sa za tie roky nezastavil, práve naopak. Predseda RÚ to prirovnal k situácii, ako keby EÚ sedela v rýchliku stojacom na stanici a vedľa nej by prešiel obrovskou rýchlosťou legendárny japonský rýchlovlak šinkanzen. Aj z tohto dôvodu je potrebné čo najskôr prijať v EÚ novú legislatívu v tejto oblasti.
     Zástupcovia RÚ a amerických spoločností sa zhodli aj na tom, že pripravované smernice o jednotnom trhu vo veľkej miere odstránia komplikácie pre investorov v podobe rôznych národných legislatív a prístupov. Ďalším predmetom zhody je potreba dostatočného pokrytia širokopásmovými prístupovými sieťami. Slovensko medzi prvými krajinami EÚ pridelilo frekvencie v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz a stanovilo také rozvojové kritériá, ktoré prispejú k naplneniu tohto cieľa. Zástupcovia RÚ informovali amerických partnerov o tom, že na Slovensku rýchlo rastie pokrytie sietí LTE a ich využívanie. Svetoví lídri v oblasti poskytovania mobilných služieb a dodávatelia technológií sa už pripravujú na príchod mobilných sietí piatej generácie (5G). Podľa informácií KT („kórejský telekom“) prvá 5G sieť na svete bude v Južnej Kórei. Verejne dostupná bude v roku 2018 počas zimných olympijských hier. Na nasadenie 5G sa pripravuje aj Slovenská republika. V tejto súvislosti sa v EÚ skloňuje uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz pre mobilné siete do roku 2020. Slovenská republika v súčasnosti pripravuje frekvenčné plány na budúce využitie pásma 470 – 694 MHz pre digitálne televízne terestriálne vysielanie a rieši aj to, že frekvencie z pásma 700 MHz má do 09.09.2029 pridelené pre digitálne televízne terestriálne vysielanie (DVB-T).
     Americké spoločnosti oceňujú technický talent Slovákov a myslia si, že by Slovensko mohlo využiť súčasnú situáciu a presadiť sa vo svete inovácií. Radia Slovensku, aby podporilo inovácie, vzdelávanie, výskum a aby sa snažilo pritiahnuť mladých ľudí k telekomunikačným a informačným technológiám. Spoločnosť AT&T, ktorá má silné zastúpenie aj na Slovensku, oceňuje technický talent Slovákov, ale vzhľadom na rýchly vývoj technológií radí, aby Slovensko nezaspalo v oblasti vzdelávania. Predseda RÚ americké spoločnosti informoval, že RÚ si to uvedomuje a spolupracuje so slovenskými univerzitami.