Rekordný rast zákazníkov i užívateľov internetu bude pokračovať

23.03.2005, Tlačová správa
Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií bol na Slovensku v roku 2004 zaznamenaný rekordný nárast užívateľov i zákazníkov pripojených na internet. Počet užívateľov internetu medziročne narástol o 86% a počet zákazníkov pripojených na internet narástol až o 106%. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), vzhľadom na nedávne a v blízkej budúcnosti očakávané udalosti predpokladá, že v tomto roku nastane ešte prudší rozvoj internetu na Slovensku.

Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií bol na Slovensku v roku 2004 zaznamenaný rekordný nárast užívateľov i zákazníkov pripojených na internet. Odhadovaný počet užívateľov internetu bol takmer 2,4 mil. a celkový počet zákazníkov pripojených na internet dosiahol 386,9 tisíc. Doslova obrovský nárast zaznamenal počet zákazníkov pripojených prostredníctvom ADSL zo 4 210 na 43 070 a počet zákazníkov prostredníctvom káblového modemu z 3 498 na 10 852.

TÚ SR v roku 2005 očakáva ešte prudší nárast užívateľov i zákazníkov. Pripojenie prostredníctvom dial-up pozitívne ovplyvní najmä prepojenie pevných sietí a uvoľnenie miestneho vedenia. Pripojenie prostredníctvom ADSL pozitívne ovplyvní najmä uvoľnenie miestneho vedenia, ukončenie viazania služby na telefónnu službu a narastajúci počet lokalít s možnosťou pripojenia prostredníctvom technológie ADSL.

Počet zákazníkov pripojených prostredníctvom rádiového prístupu ovplyvnia nové pásma na budovanie lokálnych prístupových sietí (5,47 – 5,72 GHz – všeobecné povolenie, 31,8 – 33,4 GHz a 10,5 – 10,65 GHz – individuálne povolenia bez výberového konania) a pridelenie povolení (prebehne výberové konanie) na budovanie prístupových sietí v pásme 3,5 GHz (FWA).

Záujem o internet vzrastie aj v dôsledku rozširujúceho sa obsahu, napr. herné weby, možnosť pozerania videoklipov, informácie štátnej a verejnej správy, dostupnosť tlačív na internete a možnosť podávania daňových priznaní...

V Bratislave 23. marca 2005.