Relevantný trh č. 1 (bývalý trh č. 3a) - rozhodnutia

veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení

Oznámenie o schválení cien kolokácie

           
► Oznámenie o schválení cien služby kolokácie (1.10.2020)
           ► Oznámenie o schválení cien služby kolokácie (15.8.2019)


Oznámenie o schválení cien za prístup ku káblovodom a infraštruktúre

​            ► Oznámenie o schválení cien za prístup ku káblovodom a infraštruktúre (1.9.2023) 
            ► Oznámenie o schválení cien za prístup ku káblovodom a infraštruktúre (1.11.2022)
            ► Oznámenie o schválení cien za prístup ku káblovodom a infraštruktúre (19.04.2022)
            ► Oznámenie o schválení cien za prístup ku káblovodom a infraštruktúre (1.10.2020)
            ► Oznámenie o schválení cien za prístup ku káblovodom a infraštruktúre (16.10.2019)

           

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

           ► Rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.  (7.3.2018)

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien kolokácie
   
           ► Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch (23.01.2018) 

                Príloha č. 1 Adaptabilný model nákladov na kolokáciu
                Príloha č. 2 Popis modelu a manuál pre stanovenie vstupných údajov


Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien vybraných služieb na trhu 3a

         ► Rozhodnutie o primeranom dočasnom opatrení (31.7.2018)
          
         ► Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien za veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení prostredníctvom káblovodov a infraštruktúry významného podniku (23.01.2018) 

                Príloha č. 1 Nákladový model BU LRIC+
                Príloha č. 2 Užívateľský manuál pre model BU LRIC+