rok 2018

  Dňa 23.01.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Bulhary. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície. Petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2018 (.pdf, 188 kB)
     Dňa 30.07.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Kamenné Kosihy. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2018 (.pdf, 185 kB)
     Dňa 06.08.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov Novomestskej ulice č. 10 – 12 v Nových Zámkoch. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2018 (.pdf, 191 kB)
     Dňa 11.09.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obcí Hrnčiarske Zalužany a Sušany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2018 (.pdf, 286 kB)
     Dňa 28.09.2018 bola RÚ doručená petícia obyvateľov mesta Prešov proti zrušeniu pobočky pošty č. 9 v Prešove. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2018 (.pdf, 367 kB)