rok 2019


     Dňa 18.02.2019 bola RÚ postúpená Slovenskou poštou, a. s., petícia obyvateľov obce Ladzany za zachovanie Pošty Partner Ladzany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2019 (.pdf, 290 kB)
     Dňa 19.02.2019 bola RÚ postúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR petícia obyvateľov obcí Balog na Ipľom a Kosihy nad Ipľom za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Balogu nad Ipľom. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2019 (.pdf, 286 kB)
     Dňa 29.03.2019 bola RÚ postúpená Slovenskou poštou, a. s., petícia obyvateľov obce Ražňany proti zmene hodín pre verejnosť na Pošte Ražňany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2019 (.pdf, 287 kB)
     Dňa 03.04.2019 bola RÚ postúpená Slovenskou poštou, a. s.. petícia obyvateľov obce Báb. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2019 (.pdf, 290 kB)
     Dňa 03.04.2019 bola Slovenskou poštou, a. s., petícia obyvateľov obcí Kysak, Obišovce, Veľká Lodina, Malá Lodina a Trebejov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2019 (.pdf, 371 kB)
     Dňa 24.04.2019 bola Slovenskou poštou, a. s.,  postúpená úradu petícia obyvateľov obcí Rovňany, Ozdín a Bystrička proti zrušeniu pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Rovňany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 06/2019 (.pdf, 289 kB)
     Dňa 27.05.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Novej Polianke vo Vysokých Tatrách. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 07/2019 (.pdf, 289 kB)
     Dňa 25.06.2019 bola úradu postúpená petícia proti zrušeniu pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Kaluža. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 08/2019 (.pdf, 369 kB)
     Dňa 09.07.2019 bola úradu postúpená petícia proti zrušeniu pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Podbrezová (sídlisko Štiavnička). V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 09/2019 (.pdf, 366 kB)
     Dňa 02.09.2019 bola úradu postúpená petícia proti zrušeniu prevádzky Slovenskej pošty, a. s., v obci Bruty. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 10/2019 (.pdf, 288 kB)
     Dňa 08.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pošty v obci Veľké Teriakovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 11/2019 (.pdf, 289 kB)
     Dňa 13.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., pobočky Snežnica a jej poštových služieb v nezmenenom rozsahu. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 12/2019 (.pdf, 289 kB) 
     Dňa 20.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Povina. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 13/2019 (.pdf, 295 kB)
     Dňa 22.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Dunajov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 14/2019 (.pdf, 292 kB)
     Dňa 10.09.2019 bola úradu doručená petícia za obnovu pošty v obci Hrubý Šúr. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 15/2019 (.pdf, 371 kB)
     Dňa 17.09.2019 bola úradu postúpená petícia za zachovanie pošty v Tatranskej Kotline. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 16/2019 (.pdf, 288 kB)
     Dňa 22.10.2019 bola úradu postúpená petícia proti presťahovaniu Pošty Pastovce do Ipeľského Sokolca. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 17/2019 (.pdf,289 kB)
     Dňa 25.10.2019 bola úradu postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., na ulici Železničný rad 14 v Štúrove. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 18/2019 (.pdf, 284 kB)