rok 2020

     Dňa 15.01.2020 bola úradu postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Opoj. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2020 (.pdf, 287 kB)
     Dňa 20.04.2020 bola úradu postúpená petícia občanov obce Svinica. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2020 (.pdf, 369 kB)
     Dňa 12.10.2020 bola úradu postúpená petícia obyvateľov obcí Veľký Slavkov a Mlynica za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Veľký Slavkov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2020 (.pdf, 289 kB)
     Dňa 26.10.2020 bola úradu postúpená petícia obyvateľov obce Nána. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2020 (.pdf, 287 kB)
     Dňa 02.12.2020 bola úradu postúpená petícia obyvateľov obce Hermanovce za zriadenie pošty v obci Hermanovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 06/2020 (.pdf, 288 kB)