rok 2021


    Dňa 22.02.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky pošty v meste Komárno časť Nová Stráž. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2021 (.pdf, 290 kB)

     Dňa 24.02.2021 bola úradu postúpená petícia za ponechanie poštovej doručovateľky Pošty Lučenec 1 na pôvodnom doručovacom rajóne. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2021 (.pdf, 288 kB)

     Dňa 01.03.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Košarovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2021 (.pdf, 205 kB)

     Dňa 08.03.2021 bola RÚ postúpená petícia proti zrušeniu pošty v obci Hnojné. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2021 (.pdf, 296 kB)

     Dňa 22.03.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Čeľadice. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 06/2021 (.pdf, 205 kB)

     Dňa 17.03.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Čičarovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 07/2021 (.pdf, 290 kB)

     Dňa 24.03.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie poštového strediska v mestskej časti Kavečany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 08/2021 (.pdf, 290 kB)

     Dňa 29.03.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v mestskej časti Milochov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 09/2021 (.pdf, 208 kB)

     Dňa 23.04.2021 bola RÚ doručená petícia za zachovanie poštového strediska v obci Spišské Tomášovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 10/2021 (.pdf, 289 kB)

     Dňa 29.04.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Jazernica. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 11/2021 (.pdf, 292 kB)

     Dňa 20.05.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Ostraticiach. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 12/2021 (.pdf, 296 kB)

     Dňa 28.05.2021 bola RÚ doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Lúčnici nad Žitavou. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 13/2021 (.pdf, 296 kB)

     Dňa 07.06.2021 bola RÚ doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Bardoňovo. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 15/2021 (.pdf, 297 kB)

     Dňa 11.06.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Pozbe. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 16/2021 (.pdf, 296 kB)

     Dňa 23.06.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie Pošty Bratislava 11 na Lovinského ulici. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 17/2021 (.pdf, 294 kB)

     Dňa 06.07.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., Štúrovo 2. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 18/2021 (.pdf, 294 kB)

     Dňa 27.07.2021 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., na Kuzmányho 4 v Poprade. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície

Oznámenie o vybavení petície č. 19/2021 (.pdf, 294 kB)

     Dňa 09.09.2021 bola RÚ doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Tatranskej Kotline. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 20/2021 (.pdf, 298 kB)

     Dňa 16.09.2021 bola RÚ doručená petícia obyvateľov mesta Hurbanovo mestskej časti Bohatá proti zrušeniu prevádzky pošty v Bohatej na ulici Školská 2. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 21/2021 (.pdf, 293 kB)

     Dňa 22.09.2021 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Smrečany a Žiar proti zrušeniu Pošty Smrečany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 22/2021 (.pdf, 295 kB)

     Dňa 22.09.2021 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Závažná Poruba za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Závažnej Porube. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 23/2021 (.pdf, 296 kB)

     Dňa 01.12.2021 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov mestských častí Brodno a Vranie za zachovanie pošty v Brodne. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 25/2021 (.pdf, 299 kB)