rok 2022

Dňa 13.04.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie poštovej schránky v obci Veľké Ripňany, časť Behynce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybvení petície č. 05/2022 (.pdf, 287kB)
Dňa 24.03.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Zemplínske Kopčany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2022 (.pdf, 295 kB)
  Dňa 04.02.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Šimonovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2022 (.pdf, 296kB)
   Dňa 31.01.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v mestskej časti Novoveská Huta. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2022 (.pdf, 302kB)
   Dňa 17.01.2022 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Brodzany za zachovanie prevádzky pošty v Brodzanoch v štruktúre poskytovaných výkonov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2022 (.pdf, 295kB)