rok 2022

Dňa 13.12.2022 bola RÚ postúpená petícia za opätovné zriadenie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Cabaj-Čápor. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.11/2022 (.pdf, 347 kB)
Dňa 10.11.2022 bola RÚ postúpená petícia za urýchlené otvorenie prevádzky Slovenskej pošty, a. s., na sídlisku Kopanice. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 10/2022 (.pdf, 347kB)
Dňa 09.11.2022 bola RÚ postúpená petícia za ponechanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Slovinky. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.09/2022 (.pdf, 372kB)
Dňa 22.07.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obchodnom centre Mólo v Pezinku. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.08/2022 (.pdf, 368kB)
Dňa 08.07.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie Pošty Dolné Srnie. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.07/2022 (.pdf, 300kB)
Dňa 22.05.2022 bola RÚ postúpená petícia za obnovenie pobočky Slovenskej pošty, a. s., Pošty Bratislava 43 na ul. Borská 1 v Bratislave. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.06/2022 (.pdf, 295kB)
Dňa 13.04.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie poštovej schránky v obci Veľké Ripňany, časť Behynce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2022 (.pdf, 287kB)
Dňa 24.03.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Zemplínske Kopčany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2022 (.pdf, 295 kB)
  Dňa 04.02.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Šimonovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2022 (.pdf, 296kB)
   Dňa 31.01.2022 bola RÚ postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v mestskej časti Novoveská Huta. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2022 (.pdf, 302kB)
   Dňa 17.01.2022 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Brodzany za zachovanie prevádzky pošty v Brodzanoch v štruktúre poskytovaných výkonov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2022 (.pdf, 295kB)