rok 2023


Dňa 23.02.2023 bola  Úradu pre reguláciu elektornickcých komunikácií a poštových služieb doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Dubovec. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.3/2023 (.pdf, 296kB)
 
Dňa 20.02.2023 bola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty na ul. Budovateľskej v Komárne. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.
 
Oznámenie o vybavení petície č.2/2023 (.pdf, 376kB)
 
Dňa 02.02.2023 bola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "úrad") postúpená petícia za zachovanie Pošty Považská Bystrica 3 na ul. Nemocničná 23 a Pošty Považská Bystrica 8 na sídlisku Rozkvet 2035/72 v Považskej Bystrici. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov úrad ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.1/2023 (.pdf, 298kB)