rok 2023

 
Dňa 28. 9. 2023 bola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb doručená petícia predložená predsedom petičného výboru pánom Ing. Ivanom Leščákom, bytom Ladzianskeho 10, 831 01 Bratislava za udržanie konkurenčného prostredia na trhu mobilných služieb.

Odpoveď na petíciu za zachovanie konkurenčného prostredia na trhu mobilných služieb (.pdf, 308kB)
Dňa 04.10.2023 bola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb postúpená petícia za zachovanie úradných hodín pre verejnosť na Pošte Krčava. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.4/2023 (.pdf, 364kB)
 
Dňa 23.02.2023 bola  Úradu pre reguláciu elektornických komunikácií a poštových služieb doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Dubovec. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.3/2023 (.pdf, 296kB)
 
Dňa 20.02.2023 bola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty na ul. Budovateľskej v Komárne. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.
 
Oznámenie o vybavení petície č.2/2023 (.pdf, 376kB)
 
Dňa 02.02.2023 bola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "úrad") postúpená petícia za zachovanie Pošty Považská Bystrica 3 na ul. Nemocničná 23 a Pošty Považská Bystrica 8 na sídlisku Rozkvet 2035/72 v Považskej Bystrici. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov úrad ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č.1/2023 (.pdf, 298kB)