Rokovali o vývoji povinností univerzálnej (poštovej) služby v EÚ

17.02.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 14. a 15. februára 2017 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá sa venuje problematike Implementácie a vývoja povinnosti univerzálnej služby v jednotlivých krajinách EÚ.
     Pracovná skupina sa v roku 2017 bude zameriavať na vypracovanie dvoch správ. Jedna z nich bude zameraná na analýzu a návrh odporúčaní na vytvorenie  jednotných kritérií pri vypracovávaní rôznych štúdií, ktoré monitorujú a hodnotia  potreby koncových užívateľov poštových služieb. Cieľom vypracovania jednotných kritérií je možné porovnávanie výsledkov štúdií v rámci celej Európy v budúcnosti. Druhá správa bude zameraná na posúdenie prípadných zmien v oblasti rozsahu povinnosti univerzálnej služby v súvislosti so zmenami na poštovom trhu s cieľom trvalej udržateľnosti. Aktivity pracovnej skupiny sú v súlade so schváleným pracovným programom ERGP na rok 2017 a všetky informácie a správy sú publikované na webovej stránke.
     Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny z osemnástich krajín, vrátane dvoch zástupcov RÚ.