Rokovania o rozdelení kanálov pre pozemské digitálne TV vysielanie

10.04.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR, ako regulátor v oblasti telekomunikácií, zorganizoval v dňoch 9. a 10. apríla 2002 mnohostranné rokovania na úrovni regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií.

Rokovania prebiehali v sídle úradu a zúčastnili sa ich zástupcovia regulátorov z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a z hosťujúcej Slovenskej republiky. Účelom rokovaní bola koordinácia frekvencií, resp. rozdelenie kanálov určených pre pozemské digitálne televízne vysielanie (DVB-T).

V zmysle telekomunikačnej politiky SR na roky 2000 - 2002 sa s ukončením súčasného spôsobu analógového vysielania a prechodom na úplné digitálne vysielanie vo všeobecnosti v Európe počíta v priebehu 10 až 15 rokov. V prvej etape bude nutné uvažovať s paralelnou prevádzkou analógového a digitálneho vysielania.

Skúšobné pozemské digitálne televízne vysielanie prebehlo v dňoch 27.9. až 25.10. 1999. Obsahom skúšobného vysielania boli programy STV 1, Markíza, VTV a informačný kanál. Cieľom skúšobného vysielania bolo získanie skúseností pre optimálnu voľbu kódovania FFT, ochranného intervalu a typu modulácie. Vysielanie prebehlo z bratislavského televízneho vysielača Kamzík (K50, vyžiarený výkon 1 kW).

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálnejšie využitie frekvenčného spektra.

Pre DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) sú určené pásma TV III až V, t. j. 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz. Šírka kanála v porovnaní je rovnaká ako pri analógovom vysielaní, t.j. 8, resp. 7 MHz. DVB-T vychádza po technickej stránke z normy ETS 300 744. Systém zdrojového kódovania redukcie dát (MPEG-2) je predmetom normy ISO/IEC 13818. Technické kritériá, princípy a postupy koordinácie frekvencií sú riešené v mnohostrannej koordinačnej dohode, ktorá bola podpísaná v Chestri (Anglicko) v roku 1997 a ktorá sa skrátene označuje CH97.

V Bratislave 10. apríla 2002.