Rozhlasové digitálne pozemské vysielanie

 • Prehľad povolených rozhlasových digitálnych vysielačov: *.xlsx, *.ods

  Údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa. Poznámka: Zoznam bude doplňovaný priebežne, v závislosti od vydaných povolení.
   
  22 10 65 1 001            
  22 10 65 1 002            
  22 10 65 1 004            
  22 10 65 1 005