Rozhlasové digitálne pozemské vysielanie

  • Prehľad povolených rozhlasových digitálnych vysielačov: *.xlsx, *.ods

    Údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa. Poznámka: Zoznam bude doplňovaný priebežne, v závislosti od vydaných povolení.
     
    22 10 65 1 001 22 10 65 1 002 22 10 65 1 003 22 10 65 1 004 22 10 65 1 005