Rozhlasové vysielače v pásme krátkych vĺn (.html)

Zoznam povolených rozhlasové staníc vysielajúcich v pásme krátkych vĺn

Názov Umiestnenie vysielača Frekvencia kHz Polarizácia Výkon W Nadmorská výška
Adventis World Radio RVS Rimavská Sobota podľa kmitočtových plánov polročne zasielaných TÚ SR H 250 kW 221
Český rozhlas RVS Rimavská Sobota podľa kmitočtových plánov polročne zasielaných TÚ SR H 250 kW 221
Slovenský rozhlas RVS Rimavská Sobota podľa kmitočtových plánov polročne zasielaných TÚ SR H 250 kW 221