Rozhodnutia o udelení licencie - znenia UMTS licencií


Znenia "licencií" (individuálnych povolení)

Rozhodnutia o predĺžení platnosti

Rozhodnutie o zmene v povolenia