Rozhodnutia v oblasti poštových služieb

     Rozhodnutiami regulačného úradu na vykonávanie štátnej regulácie podľa § 15 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z. sú:

  • všeobecné povolenie,
  • poštová licencia,
  • rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb, ktoré v plnom rozsahu pokrývajú ekonomicky oprávnené náklady (§ 24),
  • regulácia financovania univerzálnej služby,
  • určenie obsahu zmluvy o prístupe do verejnej poštovej siete,
  • zmena registrácie, zánik registrácie a zrušenie registrácie.

     Vydávanie týchto rozhodnutí musí byť transparentné, nediskriminačné, primerané technickým a ekonomickým možnostiam poštových podnikov a založené na objektívnych kritériách.