Rozhodnutia z oblasti správy frekvenčného spektra

 

 


Prehľad povolení - údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa

40 MHz (.xlsx)                                    40 MHz (.ods)
80 MHz (.xlsx)                                    80 MHz (.ods)
150 MHz (.xlsx)                                  150 MHz (.ods)
160 MHz (.xlsx)                                  160 MHz (.ods)
400 MHz (.xlsx)                                  400 MHz (.ods)
430 MHz (.xlsx)                                  430 MHz (.ods)

Prehľad povolení (.xlsx)   Prehľad povolení (.ods)
0,05, 2, 3,6, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 26, 29, 32, 38 GHz 
SNG, Radar, VSAT, MMDS a MVDS - 2, 12 GHz 

Prehliadače súborov - na stiahnutie