Rozhodnutie starsie

Relevantný trh č. 7 - rozhodnutia

 

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.

  

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

          Druhostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s     

          Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.

       ►  Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Orange Slovensko, a.s.

          Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Telefónica Slovakia, s.r.o.

 

 

 

 

    

Cenové rozhodnutia

            ► Rozhodnutie o rozklade o MTR (12.11.2013) 

            ► Rozhodnutie o regulácii cien o MTR (29.07.2013)

               Príloha č.1 Model BU LRIC pure
               Príloha č.2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
               Príloha č.3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...
               Príloha č.4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
               Príloha č.5 Podklady pre výpočet WACC