Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2008, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a v zne                                                          Rozhodnutie


         Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2008, ktorým sa

                                                               mení

       rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004,

ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a v                                        znení rozhodnutia z 26. júla 2005.

                                                           Článok 1


Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28.januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a v znení rozhodnutia z 26. júla 2005 sa mení takto:

V článku 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bod 7.

                                                           Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

                                                                                                     Mgr. Branislav Máčaj, v. r.

                                                                                                                   predseda úradu