Rozpočet regulačného úradu

     Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách "Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok."

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 19 000 000
A. záväzný ukazovateľ   19 000 000
II. Výdavky spolu 11 728 321
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)   11 728 321
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  5 193 842
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 815 221
- tovary a  služby (630) 2 601 990
- bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111) 2 072 253
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 11 728 321
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 9 531 185
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 158 100
0EK0L02 Špecializované systémy 778 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 1 115 724
0EK0L0C Informačný systém LS 144 912
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022
 

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 33 179 900
A. záväný ukazovateľ 33 179 900
II. Výdavky spolu 6 729 840
z toho:  
A. 1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 6 728 840
A. 2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A. 3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovania (610) 3 494 135
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 221 200
- tovary a služby (630) 1 660 290
- bežné transfery (640) 45 015
A. 4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111) 309 200
C. Výdavky štítneho rozpočtu na realizáciu programov 6 729 840
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 6 069 457
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 188 500
0EK0L02 Špecializované systémy 62 690
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 264 281
0EK0L0C Informačný systém LC 144 912

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021
 

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 12 500 000
A. záväný ukazovateľ 12 500 000
II. Výdavky spolu 6 712 440
z toho:  
A. 1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 6 712 440
A. 2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A. 3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovania (610) 3 494 135
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 221 200
- tovary a služby (630) 1 660 290
- bežné transfery (640) 45 015
A. 4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111) 291 800
C. Výdavky štítneho rozpočtu na realizáciu programov 6 712 440
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 6 069 457
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 8 100
0EK0L02 Špecializované systémy 325 690
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 140 220
0EK0L0C Informačný systém LC 138 973
 Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 10 248 694
A. záväzný ukazovateľ   10 248 694
II. Výdavky celkom (A+B) 7 526 887
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ 7 526 887
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)   7 526 887
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) (kód zdroja 111) 3 882 372
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 356 733
- tovary a  služby (630) 1 844 767
- bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      398 000
z toho: kód zdroja: 111 398 000
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 7 526 877
07T Tvorba a implemetnácia politík 6 952 239
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 6 952 239
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 9 000
0EK0L02 Špecializované systémy 265 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 176 000
0EK0L0C Informačný systém LS 124 248Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 10 824 388
A. záväzný ukazovateľ   10 824 388
II. Výdavky celkom (A+B) 6 925 983
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie 6 925 983
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)   6 925 983
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) (kód zdroja 111) 3 198 846
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 117 855
- tovary a  služby (630) 2 166 267
- bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      398 000
z toho: kód zdroja: 111 398 000
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 6 925 983
07T Tvorba a implemetnácia politík 6 359 835
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 6 359 835
0EK0L Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 566 148
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 9 000
0EK0L02 Špecializované systémy 355 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 77 500
0EK0L0C Informačný systém LS 124 248


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 9 909 564
A. záväzný ukazovateľ      9 909 564
II. Výdavky spolu 6 131 931
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)        6 131 931
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 865 721
 - poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 001 428
 - tovary a  služby (630) 1 700 767
 - bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      kód zdroja: 111 519 000
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 6 131 931
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 5 446 283
0EK0L01 Systémy vnútornej podpory 9 000
0EK0L02 Špecializované systémy 470 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 82 000
0EK0L0C Informačný systém LS 124 248Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017
 

Ukazovateľ: v EUR 
I. Príjmy spolu 9 585 102
A. záväzný ukazovateľ      9 585 102
II. Výdavky spolu 5 939 396
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)        5 939 396
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 520 796
 - poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 881 018
 - tovary a  služby (630) 1 751 767
 - bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      kód zdroja: 111 740 800
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 5 939 396
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 5 939 396Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016

 

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu 6 574 776
A. záväzný ukazovateľ 6 574 776
II. Výdavky spolu 4 469 652
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 4 469 652
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 171 200
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 758 835
- tovary a  služby (630) 1 511 402
- bežné transfery (640) 28 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 4 469 652
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 4 469 652Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015

 

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu 6 500 000
A. záväzný ukazovateľ 6 500 000
II. Výdavky spolu 4 152 659
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 4 152 659
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 1 944 725 
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 679 682 
- tovary a  služby (630) 1 500 037 
- bežné transfery (640) 28 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 4 152 659
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 4 152 659

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014

 

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu  6 500 000
A. záväzný ukazovateľ  6 500 000
II. Výdavky spolu  4 593 774
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)  4 593 774
A.2 prostriedky na spolufinancovanie  0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osovné vyrovnania (610)  2 055 122
- odvody a príspevok do poisťovní (620)  782 400
- tovary a  služby (630)  1 525 037
- bežné transfery (640)  211 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

 20 000
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov  4 593 774
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb  4 593 774