RÚ a ČTÚ si vymieňali skúsenosti v oblasti regulácie

16.05.2014, Tlačová správa

     V dňoch 13. a 14.5.2014 sa v Českej republike konalo pracovné stretnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) a Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ). Pracovné stretnutie nadviazalo na tradíciu pracovných stretnutí ČTÚ a predchodcu RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR. Témou pracovného stretnutia bola výmena skúseností a poznatkov z oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Medzi preberanými témami bola aj problematika spoplatňovania prenosu čísla a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie ohľadom podmieneného prístupu k balíku programom prenášaným cez satelit. Partnerské úrady sa dohodli na ďalšej spolupráci a na konaní každoročných pracovných stretnutí, ktoré sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Českej republike.
     Oba regulačné úrady sa zhodli na tom, že je problematické porovnávanie RÚ a ČTÚ masmédiami, odbornou a laickou verejnosťou. Často sa takto porovnáva neporovnateľné a vznikajú zbytočné nedorozumenia. V krajinách je odlišná právna úprava, úrady majú odlišné kompetencie, personálne a finančné zabezpečenie a navyše je aj rozdielna situácia na trhu. V roku 2012 boli na ČTÚ presunuté niektoré kompetencie z iných orgánov. Tieto zmeny si v roku 2013 vyžiadali zvýšenie počtu zamestnancov zo 472 na 622 a skutočne čerpané výdavky úradu vo výške 21,43 mil. EUR. ČTÚ navyše disponuje s rádiokomunikačným účtom, z ktorého môže financovať niektoré aktivity. Myšlienku vzniku takéhoto účtu na Slovensku sa napriek niekoľkoročnej snahe predchodcu RÚ nepodarilo presadiť. Pre ilustráciu počet zamestnancov RÚ klesne na 158 a jeho rozpočtované výdavky klesli na 4,59 mil. EUR. Slovenská republika znižuje výdavky štátnej správy znižovaním počtu úradov a počtu štátnych zamestnancov. Deklarovaným cieľom tohto postupu je aj to, aby si občan mohol vybaviť maximum vecí na jednom mieste.
     Predstavitelia ČTÚ sa v oblasti správy frekvenčného spektra živo zaujímali o elektronickú aukciu, ktorou predchodca RÚ bez akýchkoľvek námietok, rozkladov alebo žalôb vydražil všetky ponúkané frekvenčné bloky a na trh prišiel štvrtý mobilný operátor. V Českej republike na trh neprišiel nový operátor a neboli vydražené frekvencie 2 x 15,6 MHz vo frekvenčnom pásme 1 800 MHz, 2 x 10 MHz a 50 MHz (TDD) v pásme 2 600 MHz. ČTÚ plánuje prideliť nevydražené frekvencie v pripravovanom výberovom konaní. Zástupcovia oboch regulačných úradov hovorili aj o pripravovaných výberových konaniach na frekvencie v pásme 3 700 MHz. Odlišná situácia je aj v rozsahu povinností univerzálnej (elektronickej komunikačnej) služby, kde Slovenská republika v minulosti povinnosti výrazne zoštíhlila. V ČR je odlišná situácia na trhu, preto je uložený odlišný rozsah povinností. Na rozdiel od Slovenska je v ČR kompenzácia čistých nákladov univerzálnej služby zo štátneho rozpočtu.